PUUKAUPUNGIN TARINA

Pori 1900-1930

Kaikki suomalaiset kaupungit ovat olleet puukaupunkeja. Pori on yksi niistä. Se on käynyt läpi tyypillisen suomalaisen kaupunkikehityksen keskustan muuttuessa kivikaupungiksi 1950-luvulta lähtien. 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet ennen toista maailmansotaa olivat puukaupungin parasta aikaa. Puukaupungin tarina keskittyy niihin tapahtumapaikkanaan Porin vanha ruutukaava-alue.

1800-luvun kaupunki

Pori on perustettu jo 1500-luvulla. Monien kaupunkipalojen ja niitä seuranneiden kaavallisten muutosten jälkeen tämän hetkisen rakennetun kaupungin juuret ulottuvat 1800-luvun alkupuolelle. Viimeisessä suurpalossa vuonna 1852 säästyi vain muutamia keskustan kivitaloja sekä tuolloin vielä uusi V kaupunginosa lähes kokonaan. Molemmat oli rakennettu edellisen, vuoden 1801 palon, jälkeen. Sitä vanhempi kaupunki on kadonnut kokonaan.

Puukaupungin asukkaat

Puukaupunki ei ole vain taloja. Se on myös ihmisiä, jotka ovat niitä asuneet ja eläneet ja kaupungin katuja kulkeneet. Talojen ohella kerrotaan muutamien kaupunkilaisten tarinaa. Asumisen ja rakentamisen yleistä kehitystä peilataan toisaalta muutamien varakkaimpien porilaisten, toisaalta laitakaupungin työläisperheiden kautta. Taustaksi rakentamisen ja asumisen kehitykselle seurataan myös yleisempää kehitystä Porissa: maan itsenäistymistä ja kaupungin laajenemista, tehtaiden tuloa kaupunkiin ja yleensäkin niitä tapahtumia, jotka saattoivat vaikuttaa kaupungin fyysiseen ilmeeseen.

Pori 1900-luvun alussa

Puukaupungin tarina toteutettiin aikanaan kuudessa aikatasossa osaksi museon pysyvää näyttelyä. Nyt puukaupunki Porin parhaat vuodet, 1900-luvun alku sekä 1930-luku on tuotu helpommin saavutettavaan muotoon Internetin kautta katseltavaksi. Kummassakin aikatasossa esitellään joukko rakennuksia, tyypillisiä Porissa ja Suomessa. Osa niistä on edelleen jäljellä, osa korvautunut suuremmilla kivitaloilla niin kuin muissakin suomalaisissa kaupungeissa. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä puukaupunki rakennettiin valmiiksi ja se eli parhaita vuosiaan. Rakentaminen perustui kaupungeissakin enimmäkseen hirsirakentamisen tuhatvuotiseen perinteeseen. Puukaupunki oli tavallaan valmis, täydellinen. II maailmansodan jälkeen alkoi suomalaisen puukaupungin nopea ja vääjäämätön tuho. Tervetuloa matkalle Poriin, tyypilliseen suomalaiseen kaupunkiin, joka II maailmansotaan asti oli rakennettu puusta.

Sivujen tekninen toteutus: FM, tekn.yo Anna Eteläaho

Tekstit: Tutkija, FM Liisa Nummelin

Puukaupungin tarina 1860

Puukaupungin tarina 1900

Puukaupungin tarina 1930

Puukaupungin tarina 1960